Podlahové vpuste

S plastovou mriežkou

S plastovou mriežkou