Skupina Alca Group nie je len združením výrobných firiem. Je tiež významným zamestnávateľom v Juhomoravskom a Stredočeskom kraji, kde ponúka dohromady vyše 1 000 pracovných miest.
Do svojich zamestnancov dlhodobo investujeme, poskytujeme im odborné kurzy a školenia na zvýšenie kvalifikácie a ponúkame jazykové kurzy pre zamestnancov aj ich deti.

Výroba s nulovým odpadom

Dlhodobo investujeme aj do ekologicky šetrnej výroby. Znižovanie dopadu výroby na životné prostredie je jednou z našich najvyšších priorít.
Našou stratégiou ochrany životného prostredia je čistá výroba, v ktorej je obmedzovaný vznik odpadu alebo sa jeho vzniku priamo predchádza. Preto už pri projektovaní výrobných procesov skúmame, aký odpad bude daný výrobný proces produkovať, a hľadáme spôsob, ako ho minimalizovať a znovu využiť v tom istom výrobnom procese alebo pri výrobe iných produktov alebo súčiastok.
Vo výrobnom procese tak znova využijeme až 90 % odpadu, zvyšný odpad recyklujeme a slúži ako vstup pre iný náš výrobný proces. Odpad, ktorý nie je možné recyklovať interne, triedime a nechávame ekologicky spracovať špecializovanými firmami.

Výroba s nulovým odpadom

Efektívne využívanie energií

Počas výrobného procesu vzniká veľké množstvo odpadového tepla, ktoré v zime používame na vykurovanie budov, v teplých mesiacoch slúži ako vstup do systému trigenerácie, v ktorom ho absorpčná chladiaca jednotka pretvára naopak na chlad. Ten je využitý na klimatizovanie výrobných hál alebo ochladzovanie hydraulických zariadení vo výrobe.
Nákup elektrickej energie potom dopĺňame vlastnou produkciou elektriny z obnoviteľných zdrojov. Na dodávke energií pre výrobný proces sa podieľajú fotovoltaické elektrárne umiestnené na strechách všetkých výrobných hál.

Efektívne využívanie energií

Úspora vody

Čistá voda je jednou z najdôležitejších surovín pre spoločenský a hospodársky rozvoj. Jej spotreba stále rastie, podľa štúdie Organizácie Spojených národov budú do roku 2025 dve tretiny ľudstva pod hranicou dostatku vody alebo budú dokonca trpieť jej nedostatkom.
Téma efektívneho využívania vody je pre nás prioritou nielen pri výrobe našich produktov, ale aj v každodennom živote obyvateľov Zeme. Preto sme vyvinuli WC systém ALCA ECOLOGY obsahujúci vypúšťací ventil, ktorý umožňuje znížiť potrebné množstvo vody až na normou povolené minimum 2/4 litra vody a ušetriť tak až 33% vody pri každom spláchnutí.

Úspora vody

Recyklovateľné výrobky aj obaly

Napriek tomu, že sú naše výrobky koncipované a testované na dlhoročnú životnosť a niektoré z nich zákazníkom slúžia prakticky celý život, sú vyrobené zo 100% recyklovateľných materiálov. To využívame najmä vo výrobe, kde recyklujeme všetok plastový odpad späť do výrobného procesu.
Aj pre obaly našich produktov volíme recyklovateľné materiály. Používame minimálnou normou dané množstvo obalového materiálu, aby nevznikal nadbytočný odpad. Samozrejmosťou je označenie obalov spôsobom ich recyklácie.

Recyklovateľné výrobky aj obaly

Investície do obnovy krajiny

Snažíme sa ísť príkladom nielen našou ekologickou výrobou a úspornými produktami, ale aj aktívnym zapojením do ochrany prírody a rekultivácie krajiny, ktorú človek svojím konaním v minulosti poškodil.
František Fabičovic – spolumajiteľ skupiny Alca Group – je jedným zo zakladateľov a dlhodobým podporovateľom biosférickej rezervácie Dolná Morava, ktorá bola prijatá do celosvetovej siete UNESCO a je označovaná za jednu z najlepších na svete.
Majitelia spoločnosti tiež každoročne investujú časť svojho zisku do ochrany prírody, pred dvadsiatimi piatimi rokmi začali budovať Oboru Obelisk, unikátny a cenený krajinársky projekt s rozlohou päťstoštyridsať hektárov, vďaka ktorému sa do pôdy navrátila stratená voda a stovky druhov rastlín a živočíchov.

Investície do obnovy krajiny

Podporujeme vzdelávanie

Dlhodobo spolupracujeme so školami v rámci celej Českej republiky aj Slovenska. Podporujeme mladých učňov, žiakov stredných škôl i študentov univerzít. Poskytujeme školám materiál a pomôcky pre praktickú výučbu, organizujeme odborné školenia, exkurzie do výrobných závodov a ponúkame prax a stáže v našich spoločnostiach.
Sme členom Inspireli Education – globálnej virtuálnej fakulty pre architektov a najväčšej súťaže architektov na svete Inspireli Awards.
Naše školiace stredisko Alca Academy vyškolí za rok vyše 3 000 odborníkov.

Podporujeme vzdelávanie

Fandíme športu aj kultúre

Či už sa nám darí lepšie alebo horšie, vždy je niekto, kto potrebuje pomôcť. Preto sme dlhodobým partnerom niekoľkých nadácií a charitatívnych organizácií.
Podporujeme tiež každoročne mnoho športových klubov a kultúrnych udalostí ako napríklad Lednicko-valtický hudobný festival alebo Medzinárodný filmový festival Karlovy Vary.

Fandíme športu aj kultúre