Ventily a WC plastové nádržky

Vypúšťacie ventily

Vypúšťacie ventily