Kvalita ISO 9001

dnv-glFirma Alcadrain, s. r. o. má zavedený systém riadenia akosti podľa ISO 9001:2015 a je certifikovaná spoločnosťou Det Norske Veritas.

Výrobky vyrábané našou firmou sú navrhované podľa platných noriem, sú skúšané a testované v každej fáze vývoja.

11Pre preukázanie zhody sú výrobky certifikováné spoločnosťami:

ITC Institut pre testování a certifikaci - Zlín