S plastovou mriežkou

Podlahové vpuste

S plastovou mriežkou