Vypúšťacie ventily

Ventily a WC plastové nádržky

Vypúšťacie ventily