Sme hrdí na to, že môžeme byť súčasťou vzdelávania mládeže a môžeme tak pomôcť stredným a vysokým školám v Česku a na Slovensku. Vo firme Alca sme si vedomí dôležitosti technického vzdelania a chceme sa aktívne podieľať na jeho podpore a rozvoji.

Sponzoring škôl v odbore inštalatér

Veríme, že naša spolupráca so školami by mala byť čo najviac prospešná pre všetkých. Preto sme sa rozhodli ponúknuť stredným školám rôzne formy podpory, ako je napríklad sponzorovanie alebo priame vybavenie učební modernými technológiami.

V prípade sponzorovania sa snažíme podporovať školy, ktoré preukazujú záujem o moderné vzdelávanie a zlepšenie kvality výučby v odbore inštalatérstva. V rámci sponzorovania môžeme poskytnúť naše výrobky, ktoré umožnia študentom získať praktické skúsenosti a pripraviť sa na budúce pracovné výzvy.

V prípade priameho vybavenia učební ponúkame školám moderné technológie a produkty našej firmy, ktoré sú nevyhnutné pre kvalitnú výučbu inštalatérskych odborov.

Vďaka tejto forme podpory sa školy môžu spoľahnúť na to, že sú vybavené modernými a výkonnými technológiami, ktoré umožnia študentom získať praktické skúsenosti.

"
Sponzoring škôl v odbore inštalatér

Návštevy škôl vo výrobnom závode AlcaNávštevy škôl vo výrobnom závode Alca

Naša spolupráca so strednými a vysokými školami zahŕňa aj sprievodný program návštevy nášho výrobného závodu, kde sa študenti môžu zoznámiť s našimi modernými technológiami a výrobnými procesmi. Zároveň sa študenti stredných odborných učilíšť vzdelávajú v našich produktoch, vďaka čomu sú nachystaní do praxe, kde sa s nimi dennodenne stretávajú.

Návštevy škôl vo výrobnom závode AlcaNávštevy škôl vo výrobnom závode Alca

Pravidelné návštevy učňovských odborov

Okrem návštev škôl u nás vo výrobnom závode Břeclavi tiež pravidelne navštevujeme stredné školy, kde predstavujeme naše produkty a novinky v oblasti inštalatérskych technológií. Pri týchto návštevách sa zameriavame na praktické ukážky a demo inštalácie, aby študenti mali možnosť sa zoznámiť s našimi výrobkami a ich vlastnosťami priamo v akcii.

Pravidelné návštevy učňovských odborov

Certifikácia študentov posledného ročníka SOU a SOŠ

Našim cieľom je pripraviť študentov stredných odborných učilíšť na to, čo ich čaká v praxi a ponúknuť im praktické skúsenosti, ktoré im pomôžu pri ich budúcej práci. Preto študenti posledných ročníkov, ktorí absolvujú náš špeciálny školiaci program, získavajú certifikát, ktorý potvrdzuje ich znalosti a skúsenosti. Navyše tento certifikát garantuje 15 rokov záruky na naše výrobky.

Certifikácia študentov posledného ročníka SOU a SOŠ
Sme presvedčení, že spoločnou spoluprácou s vami môžeme prispieť k zlepšeniu kvality vzdelávania v oblasti inštalatérstva a podporiť študentov v ich budúcej kariére.

Uplatnenie absolventov v Alca

Vďaka našej dlhodobej spolupráci so strednými a vysokými školami technických i ekonomických odborov sme schopní ponúknuť študentom pri ich štúdiu stáže a tiež u nás nájdu uplatnenie absolventi týchto škôl.

Pripojte sa k Alca a pracujte s modernými technológiami v prostredí, kde sú inovácie a rozvoj na prvom mieste.

Viac na kariera.alcadrain.czlink arrow right

user-white-icon
Uplatnenie absolventov v Alca
Zaujíma vás viac? bg
Zaujíma vás viac? ico
Zaujíma vás viac?
Chcete zistiť viac informácií alebo k nám so svojou triedou prísť na exkurziu?