Život prináša rôzne obdobia, kedy sme odkázaný na pomoc druhých, či už po úraze, operácii, či v starobe.
Ponuka našich moderných bezbariérových výrobkov Vám zjednoduší riešenie hygienických potrieb a výrazne zvýši Váš osobný komfort.

Bezbariérový program