Spolupráca so školami

23Firma Alcadrain, s.r.o. dlhodobo spolupracuje so strednými školami a s odbornými učilištiami v celej ČR i SR. Uskutočňuje semináre a prezentácie najmä pre budúcich inštalatérov a v rade odborných škôl sa v rámci výuky študenti pripravujú na výrobkoch firmy Alcadrain na budúce povolanie.

Spoločnosť Alcadrain sa zaviazala k spolupráci a k dodaniu Predstenových inštalačných WC systémov pre "Jednotné zadanie záverečných skúšok," obor vzdelanie: 36-52-H/001 Inštalatér". Ďalej úzko spolupracuje s Cechom kúrenárov a inštalatérov ČR a každoročne podporuje súťaž odborných zručností "Učeň inštalatér."

Spoločnosť Alcadrain sa ako hlavný sponzor zúčastnila súťaže EMI 2014.

Súťaž kombinovaných družstiev žiakov oborov elektromechanik, murár, inštalatér, sa uskutočnila 9. a 10. apríla 2014 v priestoroch Strednej odbornej školy na Ivanskej ceste v Bratislave. Prácou na spoločnej úlohe žiaci nielen dokázali svoju zručnosť a technické vedomosti, ale tiež spolupracovať a pochopiť technologické možnosti a potreby kolegov z iných odborov. Tým sa tvorcovia súťaže snažili čo najviac priblížiť reálnej praxi a jej obvyklým problémom. Zadanie najlepšie spracovali žiaci SOŠ Lučenec, ktorým k úspechu gratulujeme. Ostatné družstvá predviedli tiež kvalitnú prácu, čo dokazujú fotografie i video z celej súťaže.

Spoločnosť Alcadrain, líder v oblasti sanitárnej techniky na českom a slovenskom trhu, dlhodobo podporuje študentov a učňov technických odborov rôznymi formami spolupráce so strednými a vysokými školami v Českej republike a na Slovensku. Jednou z foriem podpory je i spoluorganizovanie podobných súťaží.

20140409 142615

 

 

banner eu cz