Školenie zamestnancov

28Spoločnosť Alca plast servis, s.r.o. je presvedčená, že rozvoj zamestnancov je jednou z najlepších investícií, ktorú môže firma do svojho podnikania vložiť.
V súlade s najnovšími trendami v oblasti HR sa postupne snaží o komplexnejší a systematickejší prístup k práci so zamestnancami, vrátane ich osobnostno-pracovného potenciálu. V máji 2013 preto spoločnosť úspešne začala s realizáciou dvojročného projektu „Rovné príležitosti vo vzdelávaní zamestnancov Alca plast servis, s.r.o.", ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Europského sociálného fondu prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť a štátneho rozpočtu ČR.

 

 

 

photo 274

Hlavným cieľom tohto projektu je rozvinúť systém vzdelávania zamestnancov spoločnosti pri rešpektovaní rovnej príležitosti žien a mužov a prispieť tak k skvalitneniu služieb firmy a jej celkovému rozvoju. Projekt je predovšetkým namierený na rozšírenie a prehlbovanie rozsahu odborných znalostí zamestnancov v ich profesnej oblasti v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z kompetenčných modelov kľúčových profesií, zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov a tak i zvýšenie kvality a portfólia služieb poskytovaných zákazníkom spoločnosti pri trvale udržateľnom systéme vzdelávania.

Projekt je realizovaný prevažne v školiacom stredisku Alca Academy. V rámci odborného netechnického vzdelávania a predovšetkým odborného technického vzdelávania bude preškolených celkom 86 osôb. Vo svojich aktivitách projekt tiež počíta s využitím potenciálu starších pracovníkov, majmä potom i po skončení projektu, kedy títo zamestnanci nájdu uplatnenie na pozícíi mentora, prípadne interného lektora.

 

 

banner eu cz

EY2012 barevne