Fasádne a terasové drenážne žľaby rozširujú náš sortiment vonkajšieho odvodnenia. Sú vhodné predovšetkým na odvádzanie povrchovej vody, ktorá sa hromadí v okolí budov pri daždi a snehu.

Drenážne žľaby