Záruky a záručný list

Spoločnosť Alcadrain SK, s.r.o. poskytuje zákonné aj predĺžené záručné lehoty. Odbornou a profesionálnou montážou môžete výrazne ovplyvniť funkčnosť, úžitkovú hodnotu výrobku a tým samozrejme aj spokojnosť používateľa s daným produktom. Na výrobky Alca, nainštalované certifikovaným inštalatérom, poskytuje firma rozšírenú záručnú lehotu.

Skupina výrobkov Základná záruka Rozšírená záruka
Predstenové inštalačné systémy    
Nádržky a rámy 2 roky 15 let
Napúšťacie ventily (A150, A160) / Napúšťacie ventily spodné 2 / 2 roky 6 / 3 roky
Vypúšťacie ventily 2 roky 3 roky
Ovládacie tlačítka a príslušenstvo 2 roky 2 roky
WC nádržky a ventily 2 roky 3 roky
Sifóny * 2 roky 3 roky
Nerezové podlahové žľaby a sprchové vpuste ALCA *    
Zabudované časti nerezových podlahových žľabov a sprchových vpustí ALCA 2 roky 25 let
Vymeniteľné časti nerezových podlahových žľabov a sprchových vpustí ALCA 2 roky 3 roky
Líniové podlahové žľaby plastové * 2 roky 6 let
Podlahové vpuste, Univerzálne lapače strešných splavenín * 2 roky 6 let
WC sedátka, Flexi pripojenie, WC príslušenstvo 2 roky 2 roky
Venkovné odvodnenie *
2 roky 6 let
Priemyslove odvodnenie z nerezu 2 roky 5 let
Drenážne žľaby a rošty – nerez 2 roky 25 let
Drenážne žľaby a rošty – pozinkovaná oceľ 2 roky 2 roky
Sanitárna keramika 2 roky 2 roky

 * Záruka sa vzťahuje iba na funkčné technické vlastnosti výrobku, nevzťahuje sa na opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým používaním ani na vady spôsobené nedodržaním všeobecných zásad zaobchádzania s výrobkom alebo nedodržaním návodu k výrobku.